Plasticthai.com : ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร คุณภาพสูง

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และมีความโดดเด่น ไม่เหมือนใคร

 

LOK 10000

ขนาดถาดล่าง : 156 x 182 x 38.50 mm.
ขนาดฝา        : 156 x 182 x 7 mm.

 

 

LOK 10001

ขนาดถาดล่าง : 156 x 182 x 38.50 mm.
ขนาดฝา        : 156 x 182 x 20 mm.

 

 

LOK 10002

ขนาดถาดล่าง : 156 x 182 x 38.50 mm.
ขนาดฝา        : 156 x 182 x 38 mm.

 

 

LOK 10003

ขนาดถาดล่าง : 156 x 182 x 38.50 mm.
ขนาดฝา        : 156 x 182 x 39.4 mm.

 

 

LOK 10004

ขนาดถาดล่าง : 156 x 182 x 38.50 mm.
ขนาดฝา        : 156 x 182 x 7 mm.

 

LOK 10005

ขนาดถาดล่าง : 156 x 182 x 38.50 mm.
ขนาดฝา        : 156 x 182 x 20 mm.

 

LOK 10006

ขนาดถาดล่าง : 156 x 182 x 38.50 mm.
ขนาดฝา        : 156 x 182 x 38 mm.

 

LOK 10007

ขนาดถาดล่าง : 156 x 182 x 38.50 mm.
ขนาดฝา        : 156 x 182 x 39.4 mm.

 

ดูสินค้าทั้งหมด